Interviews door Juliette Bonarius 1984

Hier de interviews van de 10 jazzdans pedagogen die gedurende de zeventiger & tachtiger jaren in Nederland actief waren.

Van deze 10 pedagogen zijn er nog enkelen actief.

Deze interviews hebben in 1984 op initiatief van Benjamin Feliksdal opgetekend door Juliette Bonarius plaats gevonden.

De interviews zijn op een aantal punten wel gedateerd, maar deze interviews geven na 30 jaar een inkijkje van de toenmalige periode van jazzdans in Nederland.

p-0