eBooks

  

KOOP EBOOKS HIER / BUY EBOOKS HERE

 

 


Even het volgende over de aankoop van e-Books:
Voordat u overgaat tot de aankoop of download van een e-book, raden wij ten zeerste aan dat u eerst onderstaand downloadstappenplan bekijkt en Adobe Digital Editions installeert. Een e-book kan gedownload worden nadat het betalingsproces succesvol is verlopen kunt het e-book in pdf bestand downloaden en kan u het e-book via Adobe Digital Editions overzetten naar de e-reader. E-books kan u zowel lezen op een Computer als op een e-reader. Hier zal u het programma Adobe Digital Editions moeten gebruiken.

The following about the purchase of e-Books:
Before purchasing or downloading an eBook, we strongly recommend that you review the download steps below and install Adobe Digital Editions. An e-book can be downloaded after the payment process has been successful. You can download the e-book in PDF file and you can transfer the e-book to the e-reader via Adobe Digital Editions. You can read e-books on a computer as well as on an e-reader. Here you will need to use the Adobe Digital Editions program.

 

Stappenplan voor het downloaden van een e-book

 • Maak een Adobe ID aan, daaraan wordt het e-book toegewezen.
 • Installeer eerst de gratis Adobe Digital Editions Software.
 • Download het programma.
 • Doorloop het installatieprogramma.
 • Adobe Digital Editions start nu vanzelf op.
 • Vervolgens vraagt ADE u uw pc te autoriseren. Dit is een noodzakelijke stap!
 • Maak hiervoor een Adobe-ID aan via de link.
 • Na het installeren vraagt Adobe Digital Editions u om uw computer te autoriseren, hier vult u de gegevens van uw Adobe ID in (e-mail en wachtwoord)
 • Als u een e-reader heeft, sluit deze dan nu aan. Adobe Digital Editions herkent automatisch het leesapparaat.
 • De computer vraagt u of u het acsm-bestand wilt openen of opslaan. Kies hier voor openen.
 • Uw Adobe Digital Editions-programma zal zichzelf openen en het e-book downloaden.
 • Als je een leesaparaat verbonden hebt aan de computer, kunt u het e-boek kopiëren door het te slepen naar het apparaat.

Step-by-step plan for downloading an e-book

Create an Adobe ID, the e-book will be assigned to it.
First install the free Adobe Digital Editions Software.
Download the program.
Go through the installer.
Adobe Digital Editions now starts automatically.
ADE will then ask you to authorize your PC. This is a necessary step!
Create an Adobe ID for this via the link.
After installation, Adobe Digital Editions asks you to authorize your computer, here you enter the details of your Adobe ID (email and password)
If you have an e-reader, connect it now. Adobe Digital Editions automatically recognizes the reading device.
The computer asks if you want to open or save the .acsm file. Choose to open here.
Your Adobe Digital Editions program will open and download the e-book.
If you have a reading device connected to the computer, you can copy the ebook by dragging it to the device.

 

Welke software heb ik nodig om e-books te gaan lezen?

 • Computer: Hier zal u het programma Adobe Digital Editions moeten gebruiken. Deze software is gratis beschikbaar.
 • E-reader: Om een e-book te kopiëren van uw computer naar een e-reader moet u gebruik maken van Adobe Digital Editions. Op de meeste e-readers is alle benodigde software reeds aanwezig zodat u het e-book meteen kan gaan lezen.

Hoe gaat de aankoop van een e-book in zijn werk?
Als u uw keuze gemaakt hebt over het e-book/e-books die u zal aankopen, plaatst u het e-book in het digitale winkelwagentje. Daarna kunt u verder winkelen of verder gaan om af te rekenen. Als het betalingsproces succesvol is verlopen kunt het e-book in pdf bestand downloaden. Na het klikken op deze downloadlink start de download en kan u het e-book vervolgens gaan lezen op uw computer, e-reader of eventueel uitprinten.

What software do I need to start reading e-books?

Computer: Here you will need to use the Adobe Digital Editions program. This software is available for free.
E-reader: To copy an e-book from your computer to an e-reader, you must use Adobe Digital Editions. Most e-readers already have all the necessary software available so that you can read the e-book immediately.

How does the purchase of an e-book work?
When you have made your choice about the e-book / e-books that you will purchase, place the e-book in the digital shopping cart. Then you can continue shopping or continue to checkout. If the payment process has been successful, you can download the e-book in PDF file. After clicking on this download link, the download starts and you can then read the e-book on your computer, e-reader or print it out.

 • After your payment, you are able to download and immediately
  afterwarts you are able to print out the eBooks on your computer.

 

Algemene voorwaarden

 • Het eBook is alleen eenmalig te downloaden.
 • De download link vervalt een week na aankoop. 
 • Adobe Digital Edition is ook van een printfunctie voorzien.
 • Retourneren of annuleren van een aankoop van een eBook is niet mogelijk, Op digitale producten geldt geen recht van retour.
 • Het annuleren van een aankoop is niet mogelijk.
 • Rechten voor de boeken: Kopiëren niet toegestaan!

1018520

Is betalen veilig?
Ja, betalen via onze betalingspartner is veilig. U kunt met IDeal of PayPal betalen. Volg procedure!

 

Terms and Conditions

The eBook can only be downloaded once.

The download link expires a week after purchase.
Adobe Digital Edition also includes a print function.
Returning or canceling an eBook purchase is not possible. There is no right of return on digital products.
Canceling a purchase is not possible.
Rights for the books: Copying not allowed!

Is payment safe?
Yes, paying through our payment partner is safe.
You can pay with iDeal or PayPal. Follow procedure!

 

Betalingen voor boeken & eBooks via:
IBAN: NL66 INGB 0003 826 840
Van: B. Feliksdal

Paymants for books & eBooks via:
IBAN: NL66 INGB 0003 826 840
BIC: INGBNL2A
Van: B. Feliksdal

 • Na ontvangst van de betaling krijgt U uw boek per post en het eBook per mail toegestuurd. 
 • HET AFLEVER ADRES DUIDELIJK VERMELDEN!

 • After receipt of the payment you will receive your book by mail and the eBook by mail. MENTION THE DELIVERY ADDRESS CLEARLY!

 

BEKIJK HIER EEN VOORBEELD EBOOK / VIEW HERE AN EXAMPLE EBOOK

Moderne Jazzdans I & II

 

Hedendaags Ballet

 

Urbandance Jazzdans